Yahoo Europa opplever problemer med mottak av epost.