Alle priser er eksklusive mva. Alt arbeid blir loggfort og faktureres per påbegynte time. Tjenestene faktureres månedlig forskuddvis med opptil 30 dager betalingsfrist.

Support og Vedlikeholdsavtale

Alle våre supportavtaler gir tilgang til vårt ticket system og blir automatisk merket i forhold til tjenestenivå på avtale. Tilgang til supportavtale koster 1.350,- per mnd. Telefonsupport faktureres per 15 minutter. Supporthenvendelser registreres som 15 minutters arbeid.

SLA

Ved større arbeid med oppdateringer vil timeforbruk utover det som dekkes i SLA avtalen, faktureres med normal timepris.

Annet

Timespris på våre tjenester kan endres med 1 måneds varsel. På inngåtte avtaler gjelder inngåtte priser i 12 måneder og kan deretter endres med 3 måneder varsel.

Integrasjoner mot tredjeparter og vedlikehold av dette avtales per epost og etter behov.