Vi er opptatt av ditt Personvern.

Følgende erklæring redegjør for hvordan vi i Hvidsten Media bruker og samler inn dine personopplysninger

* Ved å benytte våre sider tillater du vår personvern policy.

Erklæring

Hvidsten Media er ansvarlig for behandling av personopplysninger i virksomheten. De ulike punktene redegjør blant annet for den daglige delegeringen av oppgaver. Punktene omfatter derimot ikke ansvarsfordelingen.

Denne erklæringen omfatter de opplysningene som du generelt har krav på, i forbindelse med innsamling av informasjon fra våre nettsteder (Personopplysningsloven § 19). I tillegg omfatter denne erklæringen den generelle informasjonen om personopplysninger (Personopplysningsloven § 18 1. ledd).
Hvidsten Media ønsker med denne erklæringen å ivareta ditt personvern på en tilfredsstillende måte. Derfor implementerer vi stadig ulike tiltak, for at dine personopplysninger skal sikres på best mulig. HvidstenMedia benytter seg derfor kun av forbindelser som er krypterte, i forbindelse med informasjonsoverføring.

Slik behandler vi personopplysninger på nettsidene våre

Nettsidene våre bygger hovedsakelig på domenet hvidstenmedia.no, og nettsidens underdomener.
Du trenger ikke å registrere dine personopplysninger om du besøker våre nettsider, eller benytter deg av tjenester i forbindelse med vanlig bruk. Dette er tjenester som gjerne omfatter priskalkulator, nyhetsbrev, ta kontakt via chat eller andre webskjemaer.
Om det ikke er spesifisert andre grunner, er behandlingsgrunnlaget ditt samtykke. De ulike opplysningene som ivaretas i forbindelse med driften av nettsidene, vil bli lagret på servere som er vår eiendom.

Formål og utlevering av personopplysninger

Hvidsten Media beskriver her hvordan vi utleverer og behandler dine personopplysninger i forhold til andre aktører. Vi utleverer kun personopplysninger om det er lovpålagt, i henhold til gjeldende lover og rettslige krav.
Vi ønsker at våre besøkende skal få den beste brukeropplevelsen på våre nettsider. Dette fremmes ved riktig behandling av personopplysninger. På denne måten klarer vi å tilby den beste opplevelsen av tjenester som du kan finne på våre nettsider. Behandlingsgrunnlaget er i utgangspunktet bare et samtykke fra hver enkelt bruker, om ikke noe annet spesifiseres.

Personlige opplysninger på bakgrunn av et rettslig grunnlag

Behandling og innsamling av personopplysninger foregår på bakgrunn av rettslig grunnlag. Dette avhenger også av hvilke former for personopplysninger som er av betydning, og i hvilken kontekst informasjonen blir innsamlet.
Normalt samles den personlige informasjonen inn, om det er nødvendig for å kontakte deg. Dette gjelder om prosessen er i henhold til vår legitime interesse, ikke bare med utgangspunkt i dine rettigheter eller i tilfeller der du har gitt ditt samtykke til dette.
Vi har generelt legitime interesser i driften av tjenestene våre, der kommunikasjonen gjerne er vesentlig i forhold til å la deg få tilgang til tjenestene. Dette gjelder eksempelvis når vi må svare på henvendelser, skal markedsføre- og utbedre plattformene våre.
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å undersøke eventuelle avvik i driften, eller forebygge aktiviteter som ulovlige. Vi kan også ha forpliktelser ut fra et rettslig ståsted, ved eksempelvis innsamling av personopplysninger. Dette gjelder blant annet når det er nødvendig å beskytte interessene dine eller i forhold til andre personer.
Dersom det skulle bli behov for å innhente personlig informasjon ved rettslig pågang, vil dette tydeliggjøres. Dette gjelder også om det skulle bli nødvendig å inngå en kontrakt med deg. Du vil da få tydelig informasjon om hvorfor det eventuelt blir nødvendig å benytte dine personlige opplysninger. Dette i henhold til pålagte rutiner og eventuelle konsekvenser.

Disse personopplysningene behandles

I utgangspunktet er de personopplysningene som innsamles, den informasjonen som du oppgir om du utfører en innmelding. Dette kan være om du melder deg opp på eventuelle events, eller fyller ut et kontaktskjema for at vi skal ta kontakt med deg. Disse opplysningene kan blant annet være navn, telefonnummer, e-post og firmaopplysninger.
Dette gjelder også eventuell personlig informasjon som du oppgir om du skal benytte vår chat funksjon, eller andre kommunikasjonstjenester. HvidstenMedia benytter også informasjonskapsler som samler inn informasjon, som eksempelvis en IP adresse ved bruk av nettleser. Ytterligere informasjon om dette emnet finner du i avsnittet om Informasjonskapsler.

Innhold og opphavsrett

Alt du finner av innhold på dette nettstedet er i utgangspunktet beskyttet, av det som kan betegnes som opphavsrett for HvidstenMedia. Dette omfatter også selskapets lisensgiver og andre tilknyttede selskaper.

Sletting, retting og innsyn i personopplysninger

HvidstenMedia godtar «Do not track» innstillinger fra våre nettsiders nettlesere. For ytterligere innsyn, sletting og retting av dine personlige opplysninger, anbefaler vi at du tar kontakt med oss på vår e-post: hei@hm24.no.
For å ytterligere sikre din sikkerhet og personvern, ønsker vi å verifisere identiteten din før det eventuelt blir foretatt sletting eller retting av viktige data. Dette gjelder også om det blir nødvendig med nærmere innsyn i informasjon som omhandler deg.

Informasjonskapsler – Cookies

Informasjonskapsler (Cookies) tilsier tekstfiler av mindre størrelse, som lagres på datamaskinen din når du foretar en nedlastning av en nettside. En slik lagring av opplysninger og videre behandling tillates. Derimot vil dette kunne gjennomføres om brukeren har blitt informert om behandlinger, og gitt sitt samtykke.
Dette for at brukeren skal få kjennskap til hvilken informasjon som skal behandles, for videre å godkjenne disse. Brukeren skal også få kjennskap til behandlingens formål, og ikke minst hvem som behandler informasjonen , jf. ekomloven § 2-7b.
Systemer for databehandling hos Hvidsten Media.
Google Ads
I forbindelse med sin søkemotormarkedsføring benytter Hvidsten Media seg av Google Ads (tidligere betegnet som Google Adwords). Dette for drive målrettet og stadig forbedret markedsføring ved bruk av Google Ads. All informasjon om handlinger som omfatter trykk på lenker til telefonnummer og e-post, foregår ved bruk av Google Ads. Dette gjelder også utfylte kontaktskjemaer.
Google Analytics
I forbindelse med web statistikk på våre nettsider, benyttes Google Analytics. Google Analytics benyttes her for å samle inn riktig informasjon som omhandler brukerstatistikk og besøk på nettsiden. Dette ved bruk av blant annet javascript. I tillegg konfigureres Google Analytics for at det ikke skal samles opp personlig informasjon, ved blant annet anonymisering av IP-adresser.
WordPress
Hvidsten Medias offentlige nettsider er med hovedsak basert på WordPress sin plattforum. Dette betyr at skjemaer som omfatter viktige opplysninger som navn, telefonnummer, e-post og firmainformasjon blir trygt lagret i WordPress. Deretter bli informasjonen som har blitt samlet slettet, etter hvert som formålet for oppbevaring av informasjonen ikke lenger er tilstede.
Laravel
Vår utviklingsplattform er bygget på Larvel språket og denne plattformen innhenter grunnleggende informasjon for å bygge opp nettsiden tilpasset dine ønsker og språk, Eksempler på dette er å finne bl.a annet i vår Seo rapport løsning.
Dine Rettigheter

Dine Rettigheter

Du har rett til å få oppgitt grunnleggende informasjon om hvordan personopplysninger behandles, i henhold til personopplysningslovens § 18, 1. ledd. HvidstenMedia har oppgitt denne informasjon i denne personvernerklæringen, slik at du skal kunne finne den informasjonen som du leter etter her. Samtlige personer som har registrert personlige opplysninger på vår nettside, har krav på å få innsyn i disse ved forespørsel.
Du har selvsagt også rett til å kreve at opplysninger som er uriktige og ufullstendige fjernes, selv om HvidstenMedia ikke har tilgang til denne informasjonen. Slike krav skal besvares uten ekstra kostnad for deg. Dette innen 60 dager, om det ikke foreligger andre grunner som ikke gjør dette mulig.
Vår kontaktinformasjon

Epost: hei@hm24.no
Telefon: +47 92 30 10 30
Adresse: Lislerudveien 354, 1880 Eidsberg

Trenger du mer informasjon? Kontakt oss